Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Erken çocukluk, insan yaşamının 0-8 yaş arasını kapsamakta ve çocuklar birçok gelişim alanında yaşamları boyunca kat edeceği mesafenin yarısını bu dönemde almaktadır. İnsan yaşamı için önemi, yapılan çalışmalar yoluyla da vurgulanan erken çocukluk döneminde çocukların gelişimleri doğru ve uygun yollarla desteklenmelidir. Bu destek kapsamında çocukların öğrenme ve gelişimine ilişkin düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, öğretime ilişkin doğru kararlar verilmesi amacıyla elde edilen verilerin düzenlenip yorumlanması yani değerlendirme yapılması gereklidir. Çocukların değerlendirilmesi sürecinde, gelişimlerindeki ilerlemelerle birlikte çocukların eğitim sürecine dâhil olan paydaş unsurların da değerlendirilmesi ve değerlendirmeler sonucunda gerekli düzenleme ve müdahalelerin yapılması amaçlanmalıdır. Erken çocukluk dönemine ilişkin değerlendirme konusunda devlet kurumları, özel kurumlar ve konu ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların öncelikli amacı dezavantajlı çocukların eksikliklerini gidererek akranları ile eşit fırsata sahip olmasının sağlanmasıdır. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar, ailelerinin özellikleri, kültürel ve yaşantısal geçmişleri tek tip değerlendirmelerle yargıya vararak ihtiyaçları belirlemeye çalışmakta yeterli olmayacaktır. Erken çocukluk döneminde etkili değerlendirmeler yapılabilmesi için; çocukların bilgiyi kağıt kalem kullanarak ya da soyut düşünerek değil, deneyimleri, etkileşimleri ve yaşantıları yoluyla öğrendikleri unutulmamalı ve bu nedenle değerlendirmeler yapılırken büyük çocukların değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerden farklı yöntemler kullanılması gerekmektedir.

Stres ve başa çıkma, her gelişim dönemi için olduğu gibi özellikle ergenlik dönemi için de önemlidir. Çünkü ergenlik, bilişsel, toplumsal, bedensel ve psikolojik açılardan pek çok değişimin ve gelişimin yaşandığı bir dönemdir. Ergenlik döneminde ergen, biyo-psiko-sosyal gelişimine devam ederken “kimlik yapılandırması” süreci ile de karşı karşıyadır. Ergenin yaşadığı kimlik krizini çözümlemesi için, ergenin stres kaynaklarını tanıması, başa çıkma kaynaklarını kullanması, toplumsal destek kaynaklarını fark etmesi ve kendini düzenlemesi gerekmektedir. Gelişim dönemleri açısından bakıldığında; stres konusunun ergenler için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Normal yaşam akışı içerisinde yer alan olaylar, ergenlerin stres yaşamalarına neden olabilmektedir. Annenin ya da babanın kaybı, günlük yaşam içerisinde meydana gelen küçük değişiklikler, ekonomik sorunlar gibi yaşam olayları ergenler için önemli stres kaynaklarıdır. Normal gelişimsel süreç de ergenler için stres nedeni olabilmektedir. Çünkü ergenlik, geçiş dönemidir. Bu dönemde ergen, toplumsal, biyolojik ve psikolojik değişikliklerin oluşturduğu stresle başa çıkmak durumundadır. Erinlikle birlikte ergenlerde artan oranda fizyolojik değişiklikler gözlenir. Ergen, artan bilişsel kapasitesini yaşam deneyimleri ile bütünleştirmek durumundadır. Ayrıca ergenler, annelerinden ve babalarından giderek bağımsızlaşarak özerklik gereksinimlerine yanıt aramaktadırlar. Benzer ya da farklı cinsiyetten kişilerle etkileşime geçerek ve uygun sosyal rolleri öğrenerek ilişkilerini yapılandırmaktadırlar. Akademik gereklilikleri yerine getirmekte, bir işi seçmekte ya da planlamaktadırlar. Yetişkin rollerine ilişkin birtakım değerleri de içselleştirmek durumundadırlar. Yaşanan bu gelişim süreçlerine uyum sağlamak için ergenin, başa çıkma mekanizmalarını kullanmaya gereksinimi vardır. Özetle; ergenlik döneminde ergen, biyo-psiko-sosyal gelişimine devam ederken “kimlik yapılandırması” süreci ile de karşı karşıyadır. Ergenin yaşadığı kimlik krizi, ergenin stres kaynaklarını tanımasına, başa çıkma kaynaklarını kullanmasına, ne tür toplumsal desteklerin olduğunu fark etmesine ve kendini düzenlemesine yardımcı olur. Bu amaçla aşağıda çocuk ve ergenlerle hangi konularda çalışıldığı belirtilmiştir.

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Akran Zorbalığı
 • Gelişimsel Değerlendirmeler
 • Davranış ve Uyum Zorlukları
 • İstenilen Davranışın Çocuğa Kazandırılması
 • Fobiler, Korkular, Okul Fobisi
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuk Gelişim Takibi
 • Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtüsellik
 • Çocuk Çizimleri, Resimlerinin Yorumlanması
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Nefes ve Gevşeme Egzersizleri
 • Özgüven Kazandırma
 • Ders Başarısızlıkları
 • Sınav Kaygısı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Psikolojik Testler
 • Zeka Testleri

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Sınav Kaygısı
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Ebeveyn Çatışmaları
 • Aile içi İletişim Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Sorunlar
 • Sosyal İlişkiler ve Uyum Problemleri
 • Gevşeme Egzersizleri
 • Özgüven Kazandırma