Alev AKAL

Uzman Klinik Psikolog

Ben, Alev Akal 1984 yılında İstanbul’da doğdum. Lise yıllarındaki Okul Müdürüm ve Psikoloji Hocamın olumlu destekleri ile psikoloji bölümü okumaya karar verdim ve sonrasında da iyi ki bu mesleği seçmişim dediğim çok oldu. Üniversite hayatım 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde burslu okuyarak tamamladım ve üniversiteden Üstün Onur Belgesi ile mezun olup ve bölüm üçüncüsü olmaya hak kazanmış olduğum için ayrıca kendimle gururlanmaktayım.

2007 yılından beri çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğüm çalışmaların yanı sıra meslek hayatında; psikoloji alanında, yurt içinde düzenlenen çok sayıda seminer, sempozyum ve kongreye katıldım. Öğrencilik yıllarımdan itibaren sanat terapisi, resim analizi, kaygının dışsallaştırılması ve ifade edilmesi için gereken eğitim ve seminerlere katılmanın faydasını çokça gördüm çünkü terapinin aktif bir süreç olduğuna ve pek çok yöntemin bir arada kullanılması gerektiğini düşünmekteyim.

2007- 2010 Maltepe Üniversitesi Klinik ve Adli Psikoloji Yüksek Lisansı Çift Anadal olarak tamamladım ve uzmanlığımı aldıktan sonra okullarda çalışabilmek içi Pedagojik Formasyon eğitimi almam gerektiğini düşünerek 2011-2012 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimine katıldım ve başarıyla tamamladım.

2010 yılında Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen, (EABCT) onaylı Kognitif (Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini ve süpervizyonlarını (400 saat) başarı ile tamamladım ve BDT Akredite Kognitif Terapist unvanını aldım. Yine aynı dernekten Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini Psikolog Maria Ceu Salvador (200 saat ve süpervizyon) tamamladım ve sertifikalarımı aldım.

2015 Psikoloji alanındaki mesleki yolculuğuma Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (54 saat) Alp Karaosmanoğlu, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi Christof Loose ile tamamladım. Bunlara ek olarak çocuk ve ergenlerle çalışmalarımı sürdürürken yararlı olacağını düşündüğümden Deneyimsel Oyun Terapisi- Byron Norton ve Carol Norton’dan da temel düzeyde eğitimi tamamladım. Aynı zamanda Bilişsel Davranışçı ilkeler doğrultusunda yapılandırılmış bazı oyun terapisi eğitimlerine de katıldım.

2019 yılında T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde; aile danışmanlığının teorik çerçevesine hâkim olmak ve uygulama becerisi kazanmak için bu eğitime de katılmam gerektiğini düşündüm. Eğitim çerçevesinde; evlilik öncesi danışmanlık, çift danışmanlığı, aile içi ilişkiler, boşanma süreci ve sonrasına müdahale gibi aile danışmanlığı konularında teorik ve uygulamalı dersler ve süpervizyon ile eğitimi tamamladım. Eğitimi ve yapılan sınavı başarı ile tamamladığım için “Aile Danışmanı” unvanı alarak yasaların kabul ettiği yetkileri almış oldum. 

2020 yılında Fide Danışmanlık merkezinde Prof. Dr. Ümran Korkmazlar ile çalışmaya başladım ve halen çalışmaya devam ediyorum bu süreçte EMDR ile tanıştım. EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing /Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. ve 2. Düzey eğitimini EMDR Europe Davranış Bilimleri Enstitüsünde eğitimci olan Emre Konuk’tan Davranış Bilimleri Enstitüsünden aldım. Çocuk ve Ergenler için İyileştiren Hikaye eğitimini, Flash Tekniği eğitimini ve 1. ve 2. düzey EMDR eğitimini Fide Danışmanlık Hocamız Prof.Dr. Ümran Korkmazlar’dan aldım ve vakalarla ilgili süpervizyonlarını da almaya devam etmekteyim. EMDR terapisi konusunda hali hazırda hem yetişkin hem çocuk ve ergen alanında akredite olabilmek için süpervizörlerimle çalışmalarıma devam etmekteyim. Bunlar dışında İleri Düzey EMDR Teknikleri, Protokoller Eğitimleri, Borderline Kişilik Bozukluğu için EMDR, Performans Geliştirme ve Kısa Süreli Müdahale Tekniklerini ve 2.0 gibi yeni EMDR tekniklerinin uygulama ve sertifikasyon süreçlerini tamamladım.

2023 yılında ailelerle çalışırken kullanmak için  Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitimi ve Süpervizyon eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsünden ve Emre Konuktan tamamladım.

2024 Yılında Doç. Dr. Anıl Gündüz’ün eğitimin ve workshop olarak hazırladığı Meta Kognitif Terapi Eğitimine katıldım. Bu eğitimde dikkatin normalden daha uyumlu ve daha esnek hale gelmesini sağlarken düşünsel ve duygusal dünya ile esnek ve adaptif bir ilişkinin kurulmasına yardımcı olunduğunun ve psikolojinin aslında keyifli bir yolculuk olduğunu ve eğitimlerin her zaman bize faydalı olacağını, kendimi yenilemenin önemini bir kez daha anladım.  

Ailelere, ergenlere, yetişkinlere ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim ve seminer çalışmaları yürütüyorum ve halen eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmekteyim. Zekâ, dikkat, gelişim testlerini uygulayabiliyorum ve aldığı tüm test eğitimlerinin sertifikasyon süreçleri tamamladım. Uyguladığım testler arasında WISC IV, WISC-R Zeka Testi (Psikologlar Derneği), CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Standford Binet Zeka Testi, MOXO Testi, Bier Cümle Tamamlama, Louisse Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, TAT, CAT, Frostig Görsel Algılama Testi, K- BİT, Gestalt Bender, Peabody Resim Kelime Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Gessel Gelişim Envanteri, vb bulunmaktadır.

Çalışma alanlarım çocuk ve ergenlerde sosyal beceriler, sosyal, bilişsel ve duygusal sorunlardır. EMDR, Kognitif Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Şema Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Metakognitif Terapi İlkeleri doğrultusunda anne ve babalara, öğrencilere yetişkinlere, psikolojik danışmanlık hizmeti sunmakta ve pek çok terapi eğitimimde öğrendiklerimi kullanarak eklektik bir biçimde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Yüz yüze ya da online seanslar ile danışanlarıma yardımcı olmaya ve elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Ayrıca Çocukluk Çağı Travmaları, Davranış ve Kaygı Problemleri, Okul Fobisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Bozukluğu, Disleksi ve Üstün Zekalı çocuklar ve aileleri de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Mesleki platformda; Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, ÇATED Derneği ve Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği’ne üyesiyim.

çalışma alanlarım

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Davranış ve Uyum Zorlukları
 • İstenilen Davranışın Çocuğa Kazandırılması
 • Fobiler, Korkular, Okul Fobisi
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuk Gelişim Takibi
 • Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtüsellik
 • Çocuk Çizimleri, Resimlerin İncelenmesi
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Zeka Geriliği
 • Gevşeme Egzersizleri
 • Özgüven Kazandırma
 • Ders Başarısızlıkları
 • Sınav Kaygısı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Psikolojik Testler
 • Zeka Testleri

Ergenler İçin Pskolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Sınav Kaygısı
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Ebeveyn Çatışmaları
 • Aile içi İletişim Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Ergen Grup Terapileri
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Sorunlar
 • Uyum Problemleri
 • Gevşeme Egzersizleri

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Şema Terapİ
 • Klinik Görüşme/Online Görüşme
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler (Yükseklik, Asansör, Uçak vb)
 • Öfke Kontrolü
 • Psikosomatik Ağrılar
 • Stres yönetim
 • Gevşeme egzersizleri
 • Anne baba okulu, etkili anne baba olma, ebeveynlik becerileri
 • Psikolojik problemleri belirleme ve tarama testleri