Alev AKAL

Uzman Psikolog terapist

Alev Akal 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde burslu olarak okumuştur. Üniversiteden Üstün Onur Belgesi ile mezun olmuş ve bölüm üçüncüsü olmuştur. 2007- 2010 Maltepe Üniversitesi Klinik ve Adli Psikoloji Yüksek Lisansı Çift Anadal olarak tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. 2011-2012 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır.

Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen, (EABCT) onaylı Kognitif (Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini (400 saat) başarı ile tamamlamış ve Akredite Kognitif Terapist ünvanını almıştır. Yine aynı dernekten Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini Psikolog Maria Ceu Salvador (200 saat ve süpervizyon) tamamlamıştır.

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimini (54 saat) Alp Karaosmanoğlu’ndan, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi Christof Loose’dan almıştır. Bunlara ek olarak Deneyimsel Oyun Terapisi- Byron Norton ve Carol Norton’dan da temel düzeyde eğitim almıştır.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing /Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. ve 2. Düzey eğitimini EMDR Europe Davranış Bilimleri Enstitüsü Emre Konuk’un kurduğu EMDR Davranış Bilimleri Enstitüsünden almıştır. Çocuk ve Ergenler için Hikaye eğitimini, EMDR Protokoller eğitimini Flash Tekniği eğitimini ve 1. Ve 2. Düzey EMDR eğitimini Fide Danışmanlık Prof.Dr. Ümran Korkmazlar’dan almış ve süpervizyonlarını da tamamlamıştır.

2007 yılından beri çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra meslek hayatında; psikoloji alanında, yurt içinde düzenlenen çok sayıda seminer, sempozyum ve kongreye katılmıştır.

Ailelere, ergenlere, yetişkinlere ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim ve seminer çalışmaları yürütmüştür ve halen eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Zekâ, dikkat, gelişim testlerini uygulayabilmektedir ve aldığı tüm test eğitimlerinin sertifikasyon süreçleri tamamlanmıştır. Kullandığı Testler arasında WISC IV, WISC-R Zeka Testi (Psikologlar Derneği), CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Standford Binet Zeka Testi, MOXO Testi, Bier Cümle Tamamlama, Louisse Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, TAT, CAT, Frostig Görsel Algılama Testi, K- BİT, Gestalt Bender, Peabody Resim Kelime Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Gessel Gelişim Envanteri, vb bulunmaktadır.

       Çalışma alanları yetişkin,  çocuk ve ergenlerde iletişim problemleri, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, travma, sosyal beceriler, sosyal, bilişsel ve duygusal sorunlardır. EMDR, Kognitif Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Şema Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi İlkeleri doğrultusunda anne ve babalara, öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti sunmakta yüz yüze ya da online seanslar ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Çocukluk Çağı Travmaları, Davranış ve Kaygı Problemleri, Okul Fobisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Bozukluğu, Disleksi ve Üstün Zekalı çocuklar ve aileleri de çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki platformda; Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, ÇATED Derneği ve Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği’ne üyedir.

çalışma alanlarım

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Davranış ve Uyum Zorlukları
 • İstenilen Davranışın Çocuğa Kazandırılması
 • Fobiler, Korkular, Okul Fobisi
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuk Gelişim Takibi
 • Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtüsellik
 • Çocuk Çizimleri, Resimlerin İncelenmesi
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Zeka Geriliği
 • Gevşeme Egzersizleri
 • Özgüven Kazandırma
 • Ders Başarısızlıkları
 • Sınav Kaygısı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Psikolojik Testler
 • Zeka Testleri

Ergenler İçin Pskolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Sınav Kaygısı
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Ebeveyn Çatışmaları
 • Aile içi İletişim Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Ergen Grup Terapileri
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Sorunlar
 • Uyum Problemleri
 • Gevşeme Egzersizleri

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Şema Terapİ
 • Klinik Görüşme/Online Görüşme
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler (Yükseklik, Asansör, Uçak vb)
 • Öfke Kontrolü
 • Psikosomatik Ağrılar
 • Stres yönetim
 • Gevşeme egzersizleri
 • Anne baba okulu, etkili anne baba olma, ebeveynlik becerileri
 • Psikolojik problemleri belirleme ve tarama testleri