Psikoterapi

YÜZ YÜZE KLİNİK SEANSLARI

Terapi seanslarını klinik ortamında yüz yüze yapabilceğiniz gibi,

ONLINE SEANLSAR

Pandemi sonrası süreçte daha yaygın hale gelen online görüşme şeklinde yapabilirsiniz.

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Davranış ve Uyum Zorlukları
 • İstenilen Davranışın Çocuğa Kazandırılması
 • Fobiler, Korkular, Okul Fobisi
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuk Gelişim Takibi
 • Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtüsellik
 • Çocuk Çizimleri, Resimlerin İncelenmesi
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Zeka Geriliği
 • Gevşeme Egzersizleri
 • Özgüven Kazandırma
 • Ders Başarısızlıkları
 • Sınav Kaygısı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Psikolojik Testler
 • Zeka Testleri

Ergenler İçin Pskolojik Danışmanlık

 • Online Görüşme ve Seminerler
 • Sınav Kaygısı
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Ebeveyn Çatışmaları
 • Aile içi İletişim Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Ergen Grup Terapileri
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Sorunlar
 • Uyum Problemleri
 • Gevşeme Egzersizleri

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Şema Terapİ
 • Klinik Görüşme/Online Görüşme
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler (Yükseklik, Asansör, Uçak vb)
 • Öfke Kontrolü
 • Psikosomatik Ağrılar
 • Stres yönetim
 • Gevşeme egzersizleri
 • Anne baba okulu, etkili anne baba olma, ebeveynlik becerileri
 • Psikolojik problemleri belirleme ve tarama testleri

Çalışma Alanları

Öğrenme

Öğrenme, davranışla ilgilidir. Davranış ise, organizmanın yaptığı her türlü hareketi ifade eder. Öyleyse, organizmanın doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen her türü hareketine davranış diyebiliriz. Örneğin konuşma, yürüme, elini oynatma, düşünme, bir kompozisyon yazma, bir radyoyu onarma, bağırma, yüzün kızarması birer davranıştır.

Anne Baba Tutumları

Anne babanın çocuk yetiştirme tutumları genel olarak; baskıcı/otoriter tutum, aşırı koruyucu tutum, aşırı izin verici tutum, tutarsız/kararsız tutum, demokratik tutum, mükemmeliyetçi anne/baba tutumu, ayrımcılık yapan anne/baba tutumu, reddedici anne/baba tutumu olarak sınıflandırılmaktadır.

Aile Danışmanlığı

bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı gibi konular oluşturmaktadır. Ayrıca, ailenin, sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer tüm yaşamsal konular da bu kapsamdadır.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Erken çocukluk, insan yaşamının 0-8 yaş arasını kapsamakta ve çocuklar birçok gelişim alanında yaşamları boyunca kat edeceği mesafenin yarısını bu dönemde almaktadır. İnsan yaşamı için önemi, yapılan çalışmalar yoluyla da vurgulanan erken çocukluk döneminde çocukların gelişimleri doğru ve uygun yollarla desteklenmelidir.

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı.

Sosyal Duygusal Gelişim Ve İletişim

Sosyal-Duygusal gelişim bebeğin etrafındaki kişilere ilk gülümseyişi ile başlayan kendini ifade etme, duygularını denetleyebilme, sosyal uyaranları bulundukları bağlama göre doğru algılama ve bu uyaranlara doğru tepkiler verme ile devam eden davranış örüntülerini kapsayan bir gelişim alanıdır.

Bibliyoterapi, İyileştiren Hikaye Ve Resim Çalışmaları

Kitapların, insanları iyileştirici, onlara yardım edici özellikleri vardır. Edebiyat, önümüzde yeni yollar açarak, yaşadığımız olaylara farklı biçimlerde bakmamızı sağlayarak, içimizdeki bir çok yarayı iyileştirir. Okuduklarımız yoluyla, yaşamımızda duyabilme ve ulaşabilme olanağımız olmayan bir çok yaşantıya tanık olup, yeni bilgilere, ulaşabiliriz. Okunanlar, insanı bir yandan düşündürürken, bir yandan da duygulandırır. Sanatsal etkileşim ortamında birey, okuduklarından esinlenerek bazı davranışlarda bulunmaya güdülenirken, bazen de heyecanlanır, güler, ağlar, yoğun duygular yaşayabilir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan özel işleve denir. Başka bir deyişle oyun terapisi, çocuğun doğasına en uygun olan oyun yöntemi ve oyuncaklar ile oluşturulmuş özel bir ortamda, terapi eğitimi almış, alanında uzman bir oyun terapisti tarafından uygulanır.

Psikolojik Testler

Psikolojik testler; bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadırlar. Bireyin davranışını standart koşullarda gözlemeye yarayan araçlara Psikolojik Ölçme Araçları denir.

Şema Terapi

Şema terapi, son yıllarda popülaritesi artan bir terapi türüdür Bilişsel davranışçı bir gelenekten geliştirilen, ancak büyük ölçüde kişilerarası, psikodinamik ve deneyimsel tekniklerden yararlanan bütünleştirici bir terapi ekolüdür. Young (1990) ilk olarak kişilik bozuklukları gibi geleneksel bilişsel terapiye yanıt vermeyen yaygın, uzun vadeli psikolojik zorlukların tedavisine yardımcı olmak için şema terapiyi tanımladı.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, öfke, stres gibi pek çok sorununu çözmeye yardımcı olmaktadır.

Kaygı Ve Korku

Günlük hayatta herkes farklı konularla ilgili kaygı duyabilir. Sınav, bitirilmesi gereken bir proje, bir sağlık sorunu, maddi zorluk, çocuklar veya diğer aile bireyleri ile ilgili sorunlar kaygıya neden olabilir. Uygun şiddette bir kaygı, sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamıza, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Bu tür kaygılar genellikle hafif şiddetli ve geçicidir.

Bilişsel Gelişim

Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim, Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki değişmeleri kapsar. Yaşla birlikte; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde olan değişmelerdir. İnsanı insan yapan özelliklerden biri de bilişsel gücüdür. Bu gücüyle diğer canlılardan üstün hâle gelerek onları egemenliği altına alır. Doğayla başa çıkmaya çalışarak kültürel değerler üretir; teknolojiyi geliştirerek yaşamı kolaylaştırır ve anlamlı kılar.

Dikkat

Dikkat, düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. Nesnel olarak, bütün duyumsal ya da belleğe yerleştirilmiş bilgilerden, daha sonra kullanmak için bir bölümünü seçmeyi gerektirir.

Duyumdan bellek ve öğrenmeye kadar tüm bilişsel süreçleri etkileyen bir üst süreçtir. Dikkat sayesinde belirli uyaranların bilincine varırız ve diğerlerini bilinç alanına sokmayız. Dikkat bir çeşit esnek süzgeç gibi düşünülebilir.

Travma

Bir olayın travmatik olay olarak adlandırılabilmesi için aniden gelişen; kişide korku, kaygı ve çaresizlik hisleri uyandıran bir olay olması gerekir. Bunların yanında kişinin yaşamını, psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehdit etmesi gerekir. Her zaman olay kişi tarafından bizzat yaşanmayabilir. Travmatik olay kişinin yakın çevresindekilerin yaşadığı veya sadece şahit olduğu bir olay da olabilir.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Geleneksel kuramlardan farklı olarak kısa süreli, geçmiş yerine geleceğe odaklanan, sorundan çok çözüm konuşmalarının üzerinde duran, somut tekniklerin kullanıldığı, daha az kapsamlı, tümevarımsal ve iyimser bakış açısına sahip bir model olarak tasarlanmıştır