Öğrenme

Öğrenme, davranışla ilgilidir. Davranış ise, organizmanın yaptığı her türlü hareketi ifade eder. Öyleyse, organizmanın doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen her türü hareketine davranış diyebiliriz. Örneğin konuşma, yürüme, elini oynatma, düşünme, bir kompozisyon yazma, bir radyoyu onarma, bağırma, yüzün kızarması birer davranıştır. Elin oynatılması görülebilir, konuşma ve bağırma işitilebilir; fakat davranan organizma tarafından fark edilebilen düşünme gibi davranışlar ise başkaları tarafından dolaylı olarak görülebilir. Bir öğrenci, çoktan seçmeli bir test maddesinde doğru cevap olarak düşündüğü seçenek ya da seçenekleri belirten harfleri daire içine alabilir; burada, daire içine alma bir davranış biçimidir. Bununla birlikte, okul durumlarında, öğrencinin doğru cevabı işaretlemede yaptığı dairenin düzgünlüğüyle değil de bu işaretleme davranışının ürünü olarak alınan puanla ilgilenilir. O halde davranış, gözlenebilir bir harekettir ya da birçok hareketin sonucu olarak ortaya çıkan gözlenebilir bir üründür.

Öğrenme stratejileri- öğrencilerin bilgiyi algılama, kod açma, depolama ve geri çağırma işlemlerini kolaylaştırmak için türettikleri yöntemlerdir. Bazen bilişsel stratejiler olarak da adlandırılan öğrenme stratejileri yineleme, açımlama, düzenleme, iç denetim ve güdülenme olmak üzere beş grupta ele alınabilir. Öğrenme stratejileri, öğrenme üzerinde etkilidir ve bu stratejilerin eğitim iletişimi süreci tasarımlanırken dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca bu stratejileri yeterince geliştirememiş öğrencilere yardımcı olunması gerekmektedir.

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır.

Öğrenme güçlüğü belirtileri

Okul öncesi dönem belirtileri: 

Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme, 

Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık, 

Motor hareketlerin gelişmesinde yavaşlık (Örn; ayakkabı bağlanmak ya da düğme iliklemede güçlük, sakarlık)

İlköğretim dönemi belirtileri: 

Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk, 

Matematik işaretlerini karıştırma (Örn; “x” yerine “+”), 

Kelimeleri tersten okuma (Örn; “ev” yerine “ve”), 

Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme, 

Saati öğrenmede zorluk, 

Yön kavramlarını ayırt edememe (sağ-sol, kuzey-güney), 

Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık, 

Arkadaşlık kurmada zorluk, 

Ev ödevlerini unutma, 

Nasıl çalışması gerektiğini bilememe, 

Mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekme.  Öğrenme güçlüğü çeken her çocuk farklıdır ve birbiriyle aynı özellikleri taşımaz. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.