Okulun Çocuğun Gelişimindeki Yeri

İlkokul eğitimi her çocuğun temel hakkıdır. Her çocuğun bu eğitime erişimi öncelikle devletin görevi olsa da, bu konu aynı zamanda her ebeveynin görevidir. 

Çocuklar okula geldikleri zaman yapılandırılmış bir günlük programı takip etme şansı bulurlar bunun sonucunda ise zamanı etkili kullanmayı ve öz-disiplin kazanmayı öğrenirler. Ayrıca öğretmenleri ve yaşıtlarıyla birlikte, gün içinde       rutinler oluşturarak güven duygularını pekiştirirler. Bir okul akademik beceriler dışında, sosyal-duygusal, bilişsel, fiziksel ve kültürel becerilerde de belli başlı amaçları çocuklara kazandırmakla sorumludur.

İlkokul Eğitiminin Amacı;

  • Çocuğun yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyal – duygusal farkındalığını ve aidiyet duygusunu arttırmak,
  • Anne ve babadan sonra çocuklarla bağ kuran en önemli ikinci kişiler olarak öğretmenleriyle güvenli bağ oluşturmak,
  • Kendi duygularını, tercihlerini ve isteklerini dile getirerek kişisel gelişimlerinde fırsat yaratmak ve kendini tanımak,
  • Her yeni gün farklı bilgiler öğrenerek sürekli gelişim ilkesinin temelini oluşturmak,
  • Çocuğun sosyal-duygusal, bilişsel, fiziksel becerilerinin hem sınıf öğretmenleri, hem de branş öğretmenleri tarafından keşfedilmesini sağlayarak bu becerileri en iyi hale getirmek,
  • Çocuğun yaşamında onu psikolojik açıdan olumsuz etkileyebilecek herhangi bir yaşam değişikliği (anne – baba ayrılığı, ev değişikliği, herhangi bir kayıp ya da hastalık vb.) olsa dahi, güvenilir bir temel yaratmak ve süreklilik arz etmek,
  • Kendisinden farklı özelliklere sahip insanların varlığını görerek farklılıklara küçük yaşta saygı duymayı aşılamak,
  • Sınıf ve okul kurallarının varlığına alışarak hayatta sınırların olduğu gerçeğini algılatmak,
  • Günümüz sorunlarını sorgulatarak çözüm odaklı insanlar yetişmesine olanak sağlamak,
  • Desteğe ihtiyacı olduğunda okul ortamındaki herkesi teşvik ederek çocuklara doğru örnek oluşturmaktır.

Yukarıda aktarmış olduğum bütün amaçları çocuklara sunan tek kurum okuldur. Çocuğunuz en temel sosyal – duygusal bilgileri; gülmeyi, sevmeyi ve kendisini bir topluluğa ait hissetmeyi ilkokulda öğrenecektir. Bu nedenle çocuklarınızın okula devam etmeleri, görevlerini yerine getirmeleri gelecekteki yaşamları için en öncelikli sorumluluktur ve yaşam deneyimidir.

Uzm. Klinik Psikolog Alev AKAL