Travma

Bir olayın travmatik olay olarak adlandırılabilmesi için aniden gelişen; kişide korku, kaygı ve çaresizlik hisleri uyandıran bir olay olması gerekir. Bunların yanında kişinin yaşamını, psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehdit etmesi gerekir. Her zaman olay kişi tarafından bizzat yaşanmayabilir. Travmatik olay kişinin yakın çevresindekilerin yaşadığı veya sadece şahit olduğu bir olay da olabilir.

En yaygın olarak görülen travmatik olaylar savaş, doğal afetler (deprem, sel vs.), kaza, cinsel veya fiziksel istismar, ani ölümler, ciddi hastalıklar olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi travmatik olay insan eliyle yapılabildiği gibi, doğal afetler, beklenmedik ve öngörülemez olaylar şeklinde de oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra travmatik olayın birden fazla, sistematik bir şekilde tekrarlandığı durumlar da olabilir. Çocuk istismarı, askerlikte yaşanılan deneyimler buna örnek olabilir. Böyle durumlar kişide uzun dönemli olumsuz etkiler bırakabilmektedir.

Travmatik bir olay her kişide aynı etkiyi yaratmayabilir. Kişinin olaydan etkilenme derecesi kişinin geçmiş deneyimleri, algısı ve inançlarına oldukça bağlıdır. Örneğin rafting sporu yapan bir kişi olayı eğlenceli olarak algılayabilirken bir diğer kişi bu durumu aşırı korku ve kaygı duyarak, varlığını tehdit eden bir olay gibi yaşayabilmektedir. Bu nedenle travmaya olay bazında değil kişide yarattığı etkiler üzerinden bakılması daha doğrudur.

DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı), bir TSSB travmasını kişinin yaşamının veya vücut bütünlüğünün tehdit altında olduğu herhangi bir durum olarak tanımlar. Bunlar tipik olarak büyük “T” travmalardır. Çoğunlukla küçük “t” travmalar saf TSSB semptomlarının gelişmesine yol açmazken, bir kişinin bazı travma yanıt semptomları geliştirmesi mümkündür. Başka bir deyişle kişi, artan sıkıntılar ve düşük yaşam kalitesi ile karşılaşabilir.

Küçük “t” Travma Nedir?

Küçük “t” travmalar duygusal işleyişle başa çıkma kapasitemizi aşan ve bozulmaya neden olan olaylardır. Bu üzücü olaylar, doğası gereği yaşamı veya bedensel bütünlüğü tehdit edici değildir, ancak belki de bireyin bir duyguda kalma ve kayda değer bir çaresizlik hissi nedeniyle egoyu tehdit edici olarak daha iyi tanımlanabilir. Bazı örnekler şunları içerir:

  • Kişiler arası çatışma
  • Sadakatsizlik (İhanet)
  • Boşanma
  • Ani veya uzun süreli yer değiştirme
  • Yasal sorun
  • Maddi kaygılar veya zorluk

Küçük “t” travmalar güçlüğü yaşayan birey tarafından gözden kaçırılma eğilimindedir. Bu bazen deneyimi yaygın olarak mantıklı kılmak ve bu nedenle aşırı tepki veya dramatik olarak yorumlanabilecek herhangi bir reaksiyon için bilişsel olarak kendini utandırma eğiliminden kaynaklanır. Bu tepki, çok daha az belirgin bir biçimde de olsa, bir kaçınma biçimidir. Diğer zamanlarda kişi olaydan veya durumdan ne kadar rahatsız olduğunu fark etmez. Bir ihtimal şaşırtıcı bir şekilde, bazen bu olaylar bir terapist tarafından da gözden kaçırılır veya yok sayılır. Bu genellikle terapistin empatiden yoksun olması nedeniyle olmaz, daha ziyade bu deneyimlerin bir kişinin işleyişi için önemi konusundaki anlayış eksikliğinden kaynaklanır.

Küçük “t” travmaların en çok gözden kaçan yönlerinden biri birikmiş etkileridir. Küçük bir “t” travma önemli bir sıkıntıya yol açmasa da, özellikle kısa bir süre içinde birden fazla bileşik küçük “t” travmanın duygusal işlevlerde sıkıntı ve sorunda artışa yol açma olasılığı daha yüksektir. Aslında birçok bireyin psikoterapiye başvurmasının nedeni, küçük “t” travmanın birikmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu travmalar kişinin yaşamı boyunca meydana gelmiş veya yakın geçmişte yoğunlaşmış olabilir.

Büyük “T” Travma Nedir?

Büyük “T” travma bireyin kendisini güçsüz hissetmesine ve çevresinde çok az kontrole sahip olmasına neden olan olağanüstü ve önemli bir olay olarak ayırt edilir. Bu tür olaylar doğal afet, terör saldırısı, cinsel saldırı, muharebe, araba veya uçak kazası olabilir. Çaresizlik aynı zamanda büyük “T” travmaların temel bir faktörüdür ve yaşanan çaresizliğin boyutu küçük “t” travmanın çok ötesindedir. Büyük “T” travmalar, deneyimleyenler ve ayrıca içinde bulundukları duruma aşina olanlar tarafından daha kolay tespit edilir.

Kaçınma, büyük “T” travmalarıyla çok daha farklı bir biçim alır. Birey, kaçınma olarak sınıflandırılan eylemlere daha açık ve kararlı bir şekilde girme eğilimindedir. Müfettişlerin telefon görüşmelerinden kasıtlı olarak kaçınabilir, askeri üniformalarını ve hatıralarını tavan arasına gömerler veya kalabalık yerlerden kaçınabilirler. Küçük “t” travmalarla ortaya çıkan daha pasif kaçınma hareketlerinin aksine, onların sıkıntısını en aza indirme ve travmatik olayın hatırlatıcılarını azaltma girişimleri zaman ve enerji tüketir. Büyük bir “T” travması genellikle ciddi sıkıntıya neden olmak ve bireyin günlük işleyişine müdahale etmek için yeterlidir ve bu etki, kaçınma davranışları ne kadar uzun süre dayanırsa ve tedavi engellenirse yoğunlaşır.